Voluntat política per a un canvi en la gestió de la migració i l’asil

En l’observatori “Sense Tòpics” 2022 del projecte Alça la Veu contra el racisme i la xenofòbia de CEAR PV, hem volgut analitzar el tractament mediàtic del conflicte d’Ucraïna i de l’acollida de refugiades. Per a portar-lo a terme hem tornat a comptar amb la inestimable col·laboració de la Unió de Periodistes Valencians com a entitat especialitzada i amb la periodista Laura Escartí que l’ha redactat i maquetat.

L’aplicació de la Directiva europea 2001/55/CE del Consell, de 20 de juliol de 2001, relativa a les normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades i mesures de foment equitatiu entre els Estats membres per acollir aquestes persones, ha suposat un canvi radical pel que fa a la protecció i acollida de persones d’Ucraïna. El Consell de Ministres la va aplicar de forma immediata i millorada per primera vegada en la història, de manera que a finals d’any 2022 més de 150.000 persones ucraïneses han pogut sol·licitar i se’ls ha concedit la protecció temporal en 24 hores, a través de les diferents comissaries de policia habilitades i dels quatre grans centres especials de Recepció, Atenció i Derivació (CREADE). No ha passat el mateix per a la resta de persones en cerca de refugi d’altres nacionalitats que han arribat a l’estat espanyol, que continuen suportant un sistema d’asil que dificulta enormement l’accés al procediment de protecció i per tant també al d’acollida. Molt pitjor és el cas de persones a les quals les polítiques d’externalització de fronteres impedeixen l’arribada a països europeus, que continuen sense aprovar ni aplicar les vies legals i segures que podrien pal·liar el sofriment d’aquestes persones.

Des de CEAR, al poc d’aplicar-se, advertíem que hi ha dues formes de gestionar les polítiques migratòries d’asil, una que provoca morts, causa sofriment i fa augmentar que els traficants de persones s’enriquisquen, i altra que hem comprovat que és més humana i eficaç, que gestiona les arribades, l’acollida i la protecció d’una manera més àgil, positiva i eficient, que no criminalitza les persones refugiades, que prou tenen amb la fugida forçada i que ho deixen tot darrere. La gestió que ha fet la Unió Europea de la crisi d’Ucraïna en matèria d’acollida i protecció demostra la necessitat urgent de què com més aviat es done un canvi en l’enfocament de les polítiques migratòries i d’asil que, fins al moment, han posat el focus principalment en el control de les fronteres i en tractar d’evitar que les persones arriben, malgrat demostrar-se que es tracta d’un enfocament fallit, erràtic i insolidari. El sistema derivat de la Directiva ha demostrat els beneficis ocasionats en la protecció i acolliment de les persones procedents d’Ucraïna millorant de manera ràpida el sistema d’asil. Així, des de CEAR considerem que caldria ampliar-se i estendre’s a totes les persones que arriben al nostre país sol·licitant protecció internacional i buscant refugi, que podrien canalitzar a través d’aquesta “finestra única”, els CREADE ja existents, el registre i documentació de les seues sol·licituds i accés al sistema d’asil, per a la seua posterior formalització i estudi per les vies reglametàries.