Comparativa en matèria de migracions i asil dels programes electorals del diferents partits polítics que han concorregut en les eleccions generals, autonòmiques, municipals i europees. Tanmateix, valorem si els programes inclouen les propostes elaborades per CEAR per a la millora de la protecció internacional i els drets de les persones refugiades, sol·licitants d’asil i migrants.