L’Observatori SenseTòpics forma part del projecte Alça la Veu contra el racisme i la xenofòbia, gestionat per CEAR PV, i compta amb la col·laboració de la Unió de Periodistes. El projecte, finançat per la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, consta de diferents línies de treball:

  • Servei d´assessorament i acompanyament a potencials víctimes de discriminació i/o delictes d´odi.
  • Accions de sensibilització i formació dirigides a agents clau en matèria de no discriminació.
  • Observatori ‘SenseTòpics’ del discurs d’odi i missatges racistes i xenòfobs.

L’ús d’estereotips, tòpics i prejudicis negatius per part de diferents agents provoquen la popularització de certes idees que creen actituds i comportaments discriminatoris cap a les persones migrants i refugiades.

En el context actual d’increment dels discursos populistes i xenòfobs, els prejudicis es reforcen, creant la barrera entre “ells/elles” i “nosaltres” definits en termes ètnics, nacionals, culturals o religiosos, culpabilitzant a determinats col·lectius dels problemes i reptes socioeconòmics actuals. Aquesta estigmatització basada en els prejudicis afecta a la convivencia i cohesió social, aumenta la polarització i deriva en actes discriminatoris i fins i tot, delictes d’odi.

És per això que des de CEAR PV portem anys detectant la necessitat de realitzar accions que aborden aquesta problemàtica i busquen la sensibilització i formació per a combatre estereotips, prejudicis i actes discriminatoris. Creiem bàsic, més encara en una època en la qual les idees xenòfobes i racistes s’estenen amb certa rapidesa, continuar i incrementar les accions del projecte posant el focus en els mitjans de comunicació amb l’ambició de prevenir la segregació, la discriminació i el racisme per a la construcció de societats inclusives i justes.

Ja són sis els informes elaborats en col·laboració amb la Unió de Periodistes en el marc de l’Observatori. En el primer informe analitzem el “Tractament informatiu en els mitjans valencians escrits d’entrades de persones migrants i refugiades” que consta d’un recull i un anàlisi de les informacions sobre l’Aquarius i la resta d’arribades de persones migrants i refugiades durant l’estiu per part dels mitjans de comunicació. En 2019 vam presentar l’informe “Immigració i asil a les campanyes electorals”, on s’analitza el discurs als mitjans de comunicació i els programes polítics entorn a la migració en el marc de les diferents eleccions electorals d’abril i maig  d’aqueix mateix any.

En 2020, vam editar l’informe “Racisme i xenofòbia en temps de Covid-19”, on analitzem els discurs mediàtic i polític contra la migració durant la pandemia; i en 2021 presentem un informe on desenvolupem l’anàlisi de “Les arribades a Canàries, Ceuta i el trasllat des de l’Afganistan”.

A l’any 2022 l’observatori va ser el “Anàlisi del tractament mediàtic del conflicte d’Ucraïna i de l’acollida de refugiades”, on hem volgut analitzar el tractament mediàtic del conflicte d’Ucraïna i de l’acollida de refugiades.

En 2023, abans la realitat prou agreujada que està patint el poble de Palestina, i més concretament des d’octubre d’aquest any, hem desenvolupat l’informe “Anàlisi del tractament mediàtic valencià de l’ocupació i apartheid israelians sobre el poble palestí (del 7 al 21 d’octubre de 2023)“. Per a portar-lo a terme hem tornat a comptar amb la inestimable col·laboració de la Unió de Periodistes Valencians com a entitat especialitzada i amb les periodistes Elena Belenguer i Marta Rojo, que l’ha redactat i maquetat.