INFORME 2023

Anàlisi del tractament mediàtic valencià de l’ocupació i apartheid israelians sobre el poble palestí (del 7 al 21 d’octubre de 2023)

Informe 2023: Anàlisi del tractament mediàtic valencià de l’ocupació i apartheid israelians sobre el poble palestí

INFORME 2022

Anàlisi del tractament mediàtic del conflicte d’Ucraïna i de l’acollida de refugiades

INFORME 2021

Les arribades a Canàries, Ceuta i el trasllat des de l’Afganistan

Informe 2021: Las llegadas a Canarias, Ceuta y el traslado desde Afganistán

INFORME 2020

Racisme i xenofòbia en temps de Covid-19: Discurs mediàtic i polític contra la migració durant la pandèmia

Programes electorals 2019

Comparativa en matèria de migracions i asil dels programes electorals dels partits polítics que han concorregut en les eleccions de 2019

INFORME 2019

Anàlisi del discurs als mitjans de comunicació durant les eleccions generals, autonómiques, municipals i europees de 2019

INFORME 2018

Tractament informatiu en els mitjans escrits valencians de les arribades per costes de persones migrants i refugiades durant l’estiu de 2018

INFORME 2017

Deu propostes contra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació. Preguntes sobre els textos periodístics