INFORME 2020

Racisme i xenofòbia en temps de Covid-19: Discurs mediàtic i polític contra la migració durant la pandèmia

Programes electorals

Comparativa en matèria de migracions i asil dels programes electorals dels partits polítics que han concorregut en les eleccions de 2019

INFORME 2019

Anàlisi del discurs als mitjans de comunicació durant les eleccions generals, autonómiques, municipals i europees de 2019

INFORME 2018

Tractament informatiu en els mitjans escrits valencians de les arribades per costes de persones migrants i refugiades durant l’estiu de 2018