Responsable del tractament de dades personals

La COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), amb domicili en Avinguda General Perón, 32 – 2 dta. 28020. Madrid, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de Dades de Persones Físiques i la normativa nacional vigent.

Forma d’obtenció de les seues dades

Hem obtingut les seues dades a través d’accions realitzades en el passat amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, o amb motiu de les relacions que manté en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la seua condició de soci/a, per haver sigut donant, haver participat en alguna de les nostres campanyes, ser o haver sigut voluntari/a, o bé per haver sol·licitat informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives, igualment, podem haver recollit la seua informació a través de les cookies configurades en la nostra pàgina web així com a través de formularis que li hagen sigut remesos.

Dades personals que tractem

Tractem les següents dades per a les finalitats que s’expliquen més endavant:

Dades necessàries per a mantindre la relació amb socis/as, donants, voluntaris/as, col·laboradors i subscriptors de campanyes i butlletí, participants en esdeveniments i accions de CEAR.

 • Nomene
 • Cognoms
 • DNI
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon

En els casos en els quals siga necessari per la naturalesa de l’acció i/o relació amb socis/as, donants, voluntaris/as, col·laboradors i subscriptors de campanyes i butlletí, podem arribar a tractar altres dades que es faciliten voluntàriament:

 • Data de naixement
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Adreça Postal
 • Aportació econòmica
 • Dades bancàries
 • Professió
 • Informació per a l’exercici del voluntariat
 • Percepció i opinions sobre l’activitat de Cear
 • Historial de navegació de l’usuari en la xarxa

També, tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament es faciliten durant les futures relacions i interaccions mantingudes amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, inclosos els aportats mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la pròpia configuració de privacitat de cada usuari, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa recomanem llegir les mateixes per a conéixer les polítiques de cada xarxa social o aplicació.

Legitimació del tractament de dades d’usuari

El tractament de les seues dades per part de CEAR per a gestionar la seua alta com a voluntari, soci, donant o col·laborador, així com per a realitzar anàlisi de preferències està basat en el consentiment prèviament facilitat i que un. pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Interessat podrà revocar només un d’ells no afectant els altres.

El tractament de dades personals relacionat amb el manteniment de la relació amb CEAR com a soci/a, donant, voluntari/a, col·laborador/a o subscriptor/a, està legitimat en resultar necessari per a donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

L’enviament d’informació relativa a l’activitat de Cear es realitzarà per l’habilitació legal establida en l’article 21.2 de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a la informació facilitada de productes i serveis similars.

Alguns de les seues dades seran tractats per obligació legal d’acord amb diferents normatives respecte a les quals CEAR és subjecte obligat (Llei prevenció i blanqueig de capitals, normativa de voluntariat…).

Finalitats dels tractaments de dades personals

Podem tractar les seues dades personals per a complir amb els nostres objectius fundacionals, defensar els drets de les persones refugiades, sol·licitants d’asil, apàtrides, i migrants en situació de vulnerabilitat, així com visibilitzar la situació de les persones refugiades. Tractarem les dades dels nostres socis/as, donants, voluntaris/as, col·laboradors i subscriptors per a les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre CEAR via SMS, telèfon, correu postal, e-mail, fins i tot quan la nostra relació haja acabat, llevat que l’interessat/a manifeste el contrari; i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades
 • Promoure la col·laboració econòmica amb CEARasí com altres tipus de participació activa (signar campanyes, etc.)
 • Fomentar la col·laboració en CEARa través de la xarxa de voluntariat
 • Coordinar la participació en activitats organitzats per o per a la xarxa de voluntariat de CEAR
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitze CEAR
 • Realització d’enquestes de satisfacció
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, sobre la base de la informació que directament ens hages proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
 • Gestió interna del pagament de donacions i subscripcions.
 • Accions de perfilat d’usuaris que hagen emplenat nostres enquestesv
 • Anàlisis de navegació de l’usuari en el nostre Lloc web, així com comprovar les preferències i comportaments amb la finalitat de millorar la nostra activitat i interacció amb l’usuari. També tractarem les seues dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que s’hagen participat amb anterioritat.

L’interessat/a pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a dpd@cear.es o dirigint una sol·licitud a l’adreça postal de CEAR.

Canals de comunicació

Cear pot comunicar-se amb vosté a través de correu electrònic, SMS, trucada telefònica o a través del seu navegador (a través d’un pop-*up).

Les comunicacions que es realitzen a través del navegador (pop-up) sempre es realitzaren previ consentiment de l’usuari.

Igualment, Vosté podrà configurar la recepció (inhabilitant les notificacions de Cear) d’aquestes comunicacions a través del seu navegador en les opcions de configuració d’aquest.

Dades personals i terceres

NO vendrem, llogarem o cedirem les seues dades personals, però aquests podran ser facilitats als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals CEAR està subjecta per la seua activitat.
 • Destinataris/as de peticions i campanyes: Quan se signa una petició o es participa amb dades en una acció, el destinatari/a de la campanya rep de CEARlos dades imprescindibles per a complir amb les obligacions derivades d’aquestes campanyes, que podran ser: nom, cognoms, DNI, codi postal i correu electrònic”. CEAR informarà en cada campanya els destinataris/as d’aquesta.
 • Proveïdors que requerisquen accedir a dades per a la prestació de serveis que CEARhaya contractat a aquests proveïdors, i amb els quals CEAR té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seua privacitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguen necessàries per a l’organització o coordinació de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participes.

Si en el futur CEAR realitzara altres cessions de dades personals s’informarà degudament.

Transferències internacionals de dades personals

CEAR té contractats serveis de proveïdors tecnològics situats majoritàriament en l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”). Alguns països aliens al EEE estan reconeguts per la Comissió Europea com a garants d’un nivell adequat de protecció de dades d’acord amb les normes del EEE, i la llista completa d’aquests països pot consultar-se en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a transferències del EEE a països no considerats adequats per la Comissió Europea, CEAR subscriu contractes, garanties i salvaguardes necessàries per a preservar la seua privacitat.

Per a més informació sobre les garanties a la seua privacitat, pots dirigir-te a CEAR a través de dpd@cear.es o a través de l’adreça postal de CEAR.

Termini de conservació de dades personals

Les dades personals es conservaran mentre es mantinga la relació amb CEAR, i fins i tot després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguen aplicable, si no es comunica el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i/o contractuals. Conservarem informació personal el temps necessari o permés en atenció a les finalitats per als quals s’haja obtingut.

Dades persones de menors de 18 anys

No tractarem dades de menors d’edat sense prèvia autorització de pares o tutors. Solament amb el seu acord, podran participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què en cada cas s’indique.

Drets

Vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, així com sol·licitar informació més detallada sobre el tractament de les seues dades personals, a través de les adreces postal i electrònica indicades anteriorment. Per a la gestió d’aquests drets, ha d’aportar còpia del DNI o document identificatiu anàleg.

Si Vosté considera que el tractament de dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació davant:

 • CEAR a través de dpd@cear.eso a través de l’adreça postal anteriorment indicada.
 • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seua seu electrònica, o de la seua adreça postal.

Enviament de SMS

En el cas de col·laborar a través de SMS, en enviar un missatge de text (SMS) al número 28014 amb la paraula especificada rebràs de tornada un missatge gratuït, agraint la seua participació i donant-li l’oportunitat de continuar col·laborant amb CEAR, així com la forma per a donar-te de baixa d’aqueixa base de dades. Per a poder enviar SMS al número 28014 és necessari tindre actiu el servei de SMS *Premium. El cost del missatge 1,20€ va íntegre per a CEAR i és vàlid per a Movistar, Vodafone, Orange, *Yoigo i Euskaltel. La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment atorgat per l’Interessat i per tant autoritza l’organització a utilitzar les seues dades per a posar-se en contacte i informar de les finalitats pels quals treballem. Guardarem les seues dades de forma indefinida llevat que ens indique que vol eliminar-los.

Fer-se soci/a / Fer donacions puntuals

Complint tot l’anteriorment exposat, a més en aquest cas, hem d’afegir que, les opcions que posem a la seua disposició per a poder fer la seua aportació econòmica són:

PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT: Vàlida qualsevol targeta dèbit o crèdit.

Aquest mètode de pagament és totalment segur.

S’ha desenvolupat un sistema per a realitzar de forma segura pagaments en Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en que l’Emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifique al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

Una vegada completada la identificació, l’Emissor comunica a Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que l’aportació l’està realitzant el titular de la targeta.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: L’usuari, emplenarà tota la informació del formulari necessària per a poder gestionar la domiciliació bancària.

PAYPAL: L’usuari, emplenarà tota la informació del formulari necessària per a poder gestionar el pagament a través de *Paypal amb els seus *credencias si disposa d’elles.

En qualsevol dels tres casos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es compromet, al tractament de les dades personals d’acord amb la Llei i normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com a establir els pertinents compromisos de confidencialitat amb tercers als quals cedisca o permeta l’accés a aquestes dades personals.

Xarxes Socials: Facebook o Twitter

Quan l’interessat ens deixa les seues dades en les signatures (targetes) a través de Twitter o en els nostres formularis de Facebook o en altres formularis situats en plataformes de tercers amb els quals CEAR haja signat un acord, podrem utilitzar les seues dades per a enviar-li més informació i usar les seues dades per a les finalitats fundacionals de CEAR (explicats en Finalitat del tractament de dades personals) . La base jurídica que legitima el tractament d’aquestes dades és el seu consentiment. A més, accepta explícitament que es podrà realitzar una transferència internacional de la seua adreça IP als servidors de Google i Twitter situats als Estats Units. Addicionalment, només en el cas que arribe a la nostra pàgina web des d’un anunci o una publicació de la nostra pàgina en Facebook consent explícitament que es podrà realitzar una transferència internacional de la seua adreça IP als servidors de Facebook situats als Estats Units.
Dades Identificatives

Nom de domini: www.sensetopics.org

Nom comercial: COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)

Denominació social: COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)

CIF: G-28651529

Domicili social: AVDA GENERAL *PERON Núm. 32-2n Dta. – 28020 MADRID

Telèfon: 915980535

E-mail: dpd@cear.es

Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions: (Mercantil / Públic): 31312

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del RESPONSABLE.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic dpd@cear.es.

Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a aquest.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la *LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de forma immediata a l’administrador.